داوطلب گرامی به سامانه برگزاری آزمون های آزمایشی سنجش امیرکبیر خوش آمدید


برای شرکت در آزمون و مشاهده کارنامه کلیک کنید